Stedje blomster ligg sentralt i Sogndal på Granden.

Stedje blomster vart starta i 1935 av Nils J og Solrunn Stedje.
I 1980 overtok neste generasjon butikken. Kåre og Unni dreiv denne fram til 2010, då dei overlet ansvaret til 3. generasjon, Eirik og Monica.

Stedje blomster har vore medlem i Interflora sidan 15. november i 1958.

Våre opningstider er: 
   man-fre 0900-1630
   torsdag 0900-1800
   laurdag 0900-1500

I vårsesongen og til jul er opningstidene utvida og me har i tillegg ope på søndagar.

P1000113.jpg